Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE 27.02.2019 ROKU

27 lutego 2019 roku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9 we Włocławku w segmencie C na I piętrze odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych SP 20 (godz. 17.30) i oddziału przedszkolnego przy SP 20 oraz PP 6 (godz. 16.30). Podczas spotkania rodzice uzyskają informacje na temat organizacji nauczania w przyszłym roku szkolnym oraz będą mieli okazję zwiedzić szkołę i przedszkole – obejrzeć sale lekcyjne i terapeutyczne oraz spotkać się z nauczycielami uczącymi.

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE!

   

Sprawdź także...