Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Stowarzyszenie WESPÓŁ

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ”

ul. Gałczyńskiego 9a, 87-800 Włocławek
KONTO STOWARZYSZENIA:
Bank PKO S.A 37 1240 1981 1111 0010 3519 7754
Roczna składka członkowska wynosi 30 zł

Sprawdź także...