Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Wymagania edukacyjne

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne 3-latki.pdf

wychowanie przedszkolne 4-latki.pdf

wychowanie przedszkolne 5-latki.pdf

wychowanie przedszkolne 6-latki.pdf

 

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna/klasa I.pdf

edukacja wczesnoszkolna/klasa II.pdf

edukacja wczesnoszkolna/klasa III.pdf

 

język polski

język polski/Klasa IV.pdf

język polski/Klasa V.pdf

język polski/Klasa VI.pdf

język polski/Klasa VII.pdf

język polski/Klasa VIII.pdf

 

język angielski

język angielski/Klasa IV.pdf

język angielski/Klasa V.pdf

język angielski/Klasa VI.pdf

język angielski/Klasa VII.pdf

język angielski/Klasa VIII.pdf

 

język francuski

język francuski/Klaasa VII-VIII.pdf

 

język niemiecki

język niemiecki/Klasa VII.pdf

język niemiecki/Klasa VIII.pdf

 

matematyka

matematyka/Klasa IV.pdf

matematyka/Klasa V.pdf

matematyka/Klasa VI.pdf

matematyka/Klasa VII.pdf

matematyka/Klasa VIII.pdf

 

historia

historia/Klasa IV.pdf

historia/Klasa V.pdf

historia/klasa VI.pdf

historia/Klasa VII.pdf

historia/Klasa VIII.pdf

 

fizyka

fizyka/Klasa VII.pdf

fizyka/Klasa VIII.pdf

 

chemia

chemia/Klasa VII.pdf

chemia/Klasa VIII.pdf

 

geografia

geografia/Klasa V.pdf

geografia/Klasa VI.pdf

geografia/Klasa VI.pdf

geografia/Klasa VII.pdf

geografia/Klasa VIII.pdf

 

biologia

biologia/Klasa V.pdf

biologia/Klasa VI.pdf

biologia/Klasa VII.pdf

biologia/Klasa VIII.pdf

 

informatyka

informatyka/Klasa IV.pdf

informatyka/Klasa V.pdf

informatyka/Klasa VI.pdf

informatyka/Klasa VII.pdf

informatyka/Klasa VIII.pdf

 

przyroda

przyroda/Klasa IV.pdf

 

plastyka

plastyka/Klasa IV.pdf

plastyka/Klasa V.pdf

plastyka/Klasa VI.pdf

plastyka/Klasa VII.pdf

 

technika

technika/Klasa IV.pdf

technika/Klasa V.pdf

technika/Klasa VI.pdf

 

muzyka

muzyka/Klasa IV.pdf

muzyka/Klasa V.pdf

muzyka/Klasa VI.pdf

muzyka/Klasa VII.pdf

 

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne/Klasa IV.pdf

wychowanie fizyczne/Klasa V.pdf

wychowanie fizyczne/Klasa VI.pdf

wychowanie fizyczne/Klasa VII.pdf

wychowanie fizyczne/Klasa VIII.pdf

 

religia

religia/Oddział 0.pdf

religia/Klasa I.pdf

religia/Klasa II.pdf

religia/Klasa III.pdf

religia/Klasa IV.pdf

religia/Klasa V.pdf

religia/Klasa VI.pdf

religia/Klasa VII.pdf

religia/Klasa VIII.pdf

 

WOS

WOS/Klasa VIII.pdf

 

wdż

wdż/klasy V-VIII.pdf

 

Sprawdź także...