Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Nasza szkoła przystąpiła do IV Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy wypożyczają w bibliotece szkolnej wskazane książki z listy konkursowej, a następnie odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej (ale niekoniecznie) podczas rodzinnego czytania. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami. Rodzice uczniów kl. I-VIII nie powinni wypełniać testu, a jedynie wspierać dzieci, pomagać im, pełnić rolę doradczą, nakierowywać na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji. Wypełnione formularze dzieci oddają do biblioteki. Test jest zaliczony, gdy zawodnik uzyska minimum 80 punktów na 100 możliwych.
Po troje najlepszych czytelników z klas kl. I-IV oraz V-VIII będzie reprezentowało naszą szkołę w drużynowym półfinale na szczeblu powiatowym. Etap pierwszy (szkolny) trwa do 14 stycznia 2018 r.
Zapraszamy do biblioteki!
Strona internetowa konkursu: www.wielka-liga.pl

Sprawdź także...