Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

UCZĘ SIĘ Z ANWILEM

{multithumb}Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ” zostało  beneficjentem Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Organizacja zdobyła grant w wysokości 20 tys. złotych na autorski projekt pod nazwą „Myślę, działam, kombinuję – w naukach ścisłych się odnajduję” w ramach piątej edycji programu „Uczę się z ANWILEM”. 

Skierowany do uczniów z klas 0–III projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, rozwijanie ich kompetencji matematycznych oraz  rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi. Jednym z kluczowych założeń projektu jest również kształtowanie odporności emocjonalnej i umiejętności pracy w zespole najmłodszych uczniów, co jest szczególnie ważne w kontekście wielomiesięcznej izolacji spowodowanej panującą epidemią COVID-19. 

Wśród zaplanowanych w projekcie działań znalazły się zajęcia z fizyki zatytułowane „Mali odkrywcy”, moduł muzyczny, czyli „Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej”, informatyka dla najmłodszych – „Pogromcy programowania”, „Matematyczne stacje badawcze” oraz zajęcia wyrównawcze. Dzięki wsparciu Fundacji prowadzący zajęcia nauczyciele będą mieli do dyspozycji atrakcyjne pomoce dydaktyczne, a wśród nich dzwonki diatoniczne, rurki cymbały, tuby dźwiękowe, robot Photon EDU, Makey Makey, różne rodzaje liczmanów, wagi dla dzieci, klocki – figury, konstrukcyjne, zestaw matematyczny, a także figury geometryczne w przestrzeni. 

Projekt będzie realizowany do czerwca 2021r.

 mt_gallery: ucze

Sprawdź także...