Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!!!

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych spowodowane zagrożeniem koronawirusem uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 
1 września 2021r. w nieco zmienionej formie. Oczywiście dzieci będą mogły się przywitać ze swoimi koleżankami i kolegami, ale niestety nie wszyscy razem, lecz w grupach/klasach zgodnie z poniższym harmonogramem.

 Rozpoczęcie roku – godz. 9.30

 Oddział 0a – sala 1c (parter) – wejście od strony Sienkiewicza przy żłobku (z dzieckiem może wejść tylko jeden rodzic z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego).

 Wszystkie klasy I biorą udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Uczniowie wchodzą na salę gimnastyczną wejściem od strony boisk. Przed wejściem będą czekali wychowawcy z oznaczeniem klas i zaprowadzą dzieci do sali. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego dzieci wraz z wychowawcami przejdą do wyznaczonych pomieszczeń.

Klasa Ia – dzieci zostają w sali gimnastycznej,

Klasa Ib – dzieci zostają w sali gimnastycznej,

Klasa Ic – dzieci przechodzą do małej sali gimnastycznej,

Klasa  Id – dzieci przechodzą do Frajdolandii,

Klasa Ie – dzieci przechodzą do małej sali 5c.

 

Klasy II-VIII

Uczniowie przychodzą na spotkanie z wychowawcą bezpośrednio do wyznaczonych sal, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

 

Klasy II – wejście od strony Sienkiewicza, obok żłobka:

9.40 – IIa – sala 4c                              

9.45 – IIb – sala 101c                              

9.50 – IIc – sala 104c                              

9.55 – IId – sala 105c

10.00 – IIe – sala świetlicowa 1                                                        

 

Klasy III – szerokie wejście od strony Sienkiewicza:

9.30 – IIIa – sala 103c                              

9.35 – IIIb – sala 2c                              

9.40 – IIIc – sala 6a                              

9.45 – IIId – sala świetlicowa 2                                                     

 

Klasy IV  – wejście od strony seg. B na parterze:

9.30 – IVa – sala teatralna                            

9.35 – IVb – sala 206b                              

9.40 – IVc – sala 104a                              

9.45 – IVd – sala  201b

9.50 – IVe – sala  204a

Klasy V  – wejście od strony seg. D, obok sekretariatu:

9.30 – Va – sala 207b                           

9.35 – Vb – sala 202a                              

9.40 – Vc – sala 1b                              

9.45 – Vd – sala  103b

 

Klasy VI  – wejście od strony seg. C, obok gabinetu wicedyrektora:

9.30 – VIa – sala 203b                           

9.35 – VIb – sala 106a                              

9.40 – VIc – sala 206d                              

 

Klasy VII  – wejście szatnią i przejście segmentem A:

9.30 – VIIa – sala 7a                           

9.35 – VIIb – sala 4a                              

9.40 – VIIc – sala 105b                              

9.45 – VIId – sala  101b

9.50 – VIIe – sala 2a                              

9.55 – VIIf – czytelnia

 

Klasy VIII  – wejście główne:

9.30 – VIIIa – sala 8a                           

9.35 – VIIIb – sala 102a                              

9.40 – VIIIc – sala 3b                              

9.45 – VIIId – sala  2b

9.50 – VIIIe – sala 206a                              

9.55 – VIIIf – sala 201a

Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele są zaopatrzeni w  maseczki (dotyczy poruszania się po przestrzeni wspólnej). Rodzice nie wchodzą na teren szkoły!!!

Sprawdź także...