Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

{multithumb}REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Od 1 marca br. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2020/2021.

  1. Rekrutacja do klas I będzie odbywała się tradycyjnie w siedzibie szkoły.
  2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:

– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 z późn. zm.);

– Uchwały Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek;

– Zarządzenia nr 11/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Miasto Włocławek.

  1. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała nr XXX/54/2017

  1. Ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Zarządzenie nr 11/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r.

  1. Druki zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej (zakładka: Informacje dla rodziców >Dokumenty rekrutacyjne).

Zgłoszenie do szkoły+ klauzula informacyjna obowiązuje uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły + karta dodatkowa + klauzula informacyjna obowiązuje uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Sprawdź także...