Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

PÓŁKOLONIE LETNIE – „WESOŁE LATO”

Termin: 24.06 – 28.06.2019r.
Liczba uczestników: 30 osób (2×15 osób) – 2 grupy z klas 0-III
Godziny zajęć: 9.00-13.00
Opłaty: 10 zł (dla osób korzystających z dofinansowania MOPR) lub 50 zł od osoby za tygodniowy wypoczynek
Posiłki – śniadanie, obiad
W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących i osób samotnie wychowujących dzieci.
Zapisy: 3-7 czerwca 2019r. W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu się na półkolonie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Dokumenty można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie i złożyć u pedagoga/psychologa.
Dokumenty:

Informacja dotycząca przeprowadzania naboru

Karta kwalifikacyjna Uczestnika wypoczynku letniego

Załącznik 1 – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Załącznik 2 – ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Sprawdź także...