Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Podsumowanie kampanii „Nie hejtuję – reaguję” (klasy I-III)

{multithumb}Dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w internecie i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią.

 Uczniowie klas I – III włączyli się w ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Nie hejtuję – reaguję”, której autorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na lekcji edukacji informatycznej dzieci odbyły zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach. Oprócz tego chętni uczniowie mogli przygotować prace plastyczne (indywidulanie lub w grupach maksymalnie trzyosobowych), zwracające uwagę na problematykę cyberprzemocy.

Pomimo trudnej tematyki, na konkurs wpłynęło 30 prac.

 Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

 mt_gallery: hejt

Sprawdź także...