Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

OBIADY W GRUDNIU

Opłata za obiady w miesiącu Grudniu wynosi 42,00 zł (15 dni x 2,80zł).
Wpłat należy dokonać u p. Intendentki w szatni w dniach:
3, 4 grudnia w godz.: 07.30 – 10.00
5 grudnia w godz.: 13.00 – 16.00
Proszę o terminowe wpłaty najpóźniej do 15 każdego miesiąca.

   

    

Sprawdź także...