Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

NIE HEJTUJĘ – REAGUJĘ

Konkurs „Nie hejtuję – reaguję”

Warunki uczestnictwa w Konkursie „Nie hejtuję – reaguję”
1) W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 7-13 lat, uczestnicy akcji „Nie hejtuję – reaguję”, która odbywa się między 5 listopada a 2 grudnia 2019 roku w placówkach oświatowych zgłoszonych w ramach akcji.
2) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie w wieku 7 – 9 lat (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz uczniowie w wieku 10-13 lat .
3) Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym – wewnętrznym etapie, przeprowadzonym w okresie wskazanym w punkcie pierwszym, placówki oświatowe promują konkurs wśród swoich uczniów oraz zbierają i oceniają wszystkie złożone prace. Spośród zebranych prac placówka oświatowa wybierze dwie najlepsze dla każdej kategorii wiekowej i prześle je do Organizatora.
W drugim etapie Organizator wybierze dwie zwycięskie prace (po jednej w każdej kategorii wiekowej).
Zadaniem jest stworzenie plakatu zwracającego uwagę na problematykę cyberprzemocy ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka. Plakat powinien zostać wykonany w formacie A2, wymiary 420×594 mm, przy użyciu dowolnej techniki- dopuszczalne są również techniki łączone oraz użycie programów graficznych.

Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 3-osobowych.Termin oddania prac do opiekunów mija 25 listopada 2019 r.

Udział w konkursie należy zgłaszać

– klasy I-III – sala 201 b P. Iwona Pawlak

– klasy IV-VI ( wiek do 13 lat)- sala 204b P. E. Witwicka, J. Sołtysiak
Szczegółowe informacje na stronie

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/oszczedzamy-z-sp20/nie-hejtuje-reaguje/

Sprawdź także...