Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY – MAJORZE HENRYKU SUCHARSKIM.

{multithumb}W listopadzie został przeprowadzony w naszej szkole konkurs wiedzy o PATRONIE SZKOŁY – MAJORZE HENRYKU SUCHARSKIM.  Głównym celem tego konkursu było propagowanie wiedzy na temat WIELKIEGO POLAKA- BOHATERA NARODOWEGO,  kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie wartości, postaw i ideałów polskich żołnierzy, walczących o wolność naszej ojczyzny. Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów klas V- VIII. We wszystkich klasach V, VI, VII i VIII na lekcjach historii zostały przeprowadzone lekcje, na których dzieci poznały  życie oraz działalność majora Henryka Sucharskiego. Następnie przystąpiły do napisania testu wiedzy dotyczącego patrona szkoły. W teście znalazły się pytania o różnym stopniu trudności.  Rywalizacja  na poszczególnych poziomach zakończyła się następującymi wynikami:

Klasy V:

Va – 62,77 %

V b – 65,5%

V c- 70,45%  III miejsce

V d-64,44 %

V e-73,3%  II miejsce

Vf- 73, 5%  I miejsce

Klasy VI:

VI a- 52,63%

VI b- 80,5 %  I miejsce

VI c- 77, 5%  II miejsce

VI d – 61,8%

VI e- 71,15 %  III miejsce

VI f- 70,3% 

Klasy VII:

VII a – 67,18%  III miejsce

VII b- 72, 30%  II miejsce

VII c- 66,44 %

VII d: 75,43 %  I miejsce

Klasy VIII:

VIII a- 67,18%

VIII b- 75,64% III miejsce

VIII c – 84,02% I miejsce

VIII d – 72,85%

VIII e- 79,79% II miejsce

Wszystkim  wygranym klasom serdecznie gratulujemy!

 Organizatorzy:

Magdalena Sobecka – Skrzyniarz; Aleksandra Młynarkiewicz; Hanna Szczechowicz

Sprawdź także...