Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY!

SZANOWNI PAŃSTWO!

W dniach 15- 17 kwietnia 2019 roku odbędzie się egzamin ósmoklasisty:
 15 kwietnia 2019 roku – z języka polskiego (120 minut lub 180 minut)
 16 kwietnia 2019 roku – z matematyki (100 minut lub 150 minut)
 17 kwietnia 2019 roku – z języka obcego nowożytnego (90 minut lub 135 minut).
Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00. Uczniowie klas VIII przychodzą na 8.20. W szatni będą dostępne dwa boksy, gdzie uczniowie mogą zostawić okrycie wierzchnie oraz telefony (gdyby zabrali je ze sobą). Telefony muszą być opisane i zdeponowane u pracowników obsługi. Uczniowie nie mogą ich wnosić na salę egzaminacyjną. O godzinie 8.25 wszyscy piszący zbierają się we Frajdolandii. Tam nastąpi podział uczniów do poszczególnych sal. Dodatkowo w szatni będą wywieszone listy z informacją, gdzie odbywają się egzaminy.
15 i 16 kwietnia – język polski i matematyka
Sala nr 1 – duża sala gimnastyczna
Sala nr 2 – sala 3B na parterze
Sala nr 3 – sala 107A na I piętrze
Sala nr 4 – sala 105A na I piętrze
17 kwietnia – język angielski
Sala nr 1 – sala 1 B na parterze
Sala nr 2 – sala 104A na I piętrze
Sala nr 3 – sala 2A na parterze
Sala nr 4 – sala 107A na I piętrze
Sala nr 5 – sala 8A na parterze
Sala nr 6 – sala 105A na I piętrze
Sala nr 7 – sala 2B na parterze
Sala nr 8 – sala 3B na parterze
O godzinie 8.30 nastąpi odebranie pakietów z arkuszami (sekretariat)
w obecności przewodniczących i wyznaczonych uczniów (jeden uczeń z każdej sali). Wyznaczeni uczniowie będą poinformowani telefonicznie.

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 we Włocławku

Sprawdź także...