Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

CYFROWOBEZPIECZNI – GAZETKA SU

Specjalne wydanie gazetki szkolnej poświęcone prawu autorskiemu, przygotowane przez Samorząd Uczniowski.
Czytaj gazetkę (plik *.pdf).

   

Sprawdź także...