Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

15 października Miedzynarodowy Dzień Białej Laski

W październiku nasza szkoła już po raz 7 włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski i towarzyszącej temu wydarzeniu kampanii społecznej „ Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Celem akcji jest przede wszystkim kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz przygotowania społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy tym osobom. Wychowawcy wszystkich klasy od 1do 8 realizowali zadania w wybrany przez siebie sposób. Podczas godzin wychowawczych poruszano problemy osób z niepełnosprawnością wzrokową, prowadzono debaty, uczono właściwego zachowania się wobec osób niewidomych, prezentowano zaproponowane materiały, oglądano filmy. Prowadzono zajęcia pozwalające dzieciom zrozumieć świat osoby niewidomej. Wykonywano gazetki ścienne, plakaty, laurki, prace plastyczne- wszystkie zostały wysłane do K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy.
Dwie klasy nagrały filmy z pozdrowieniami (6C i 4D) Również nasze PRZEDSZKOLAKI włączyły się do akcji. 5-ciolatki ”Rakiety” wysłuchały bajkę terapeutyczną” O człowieku, który widział uszami”, wykonały papierowe słoneczniki i kolorowały ilustrację osób niewidomych z psem przewodnikiem.

Wszystkim zaangażowanym w akcję osobom serdecznie dziękuję
L. Wysocka

Sprawdź także...