Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KESEM

{multithumb}7 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie uczniów klas I i II z przedstawicielem firmy Kujawska Spółdzielnia Mleczarska KeSeM w ramach realizacji programu prelekcji związanych z edukacją żywieniową i w połączeniu z prezentacją produktów „Jakość Tradycja”. „Jakość Tradycja” to system, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO. W systemie tym uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania.

 

Sprawdź także...