Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

OPŁATA ZA OBIADY !!!

Opłata za obiady w miesiącu Grudniu

wynosi 49,50 zł ( 15 dni x 3,30zł).

Wpłat należy dokonać u p. Intendentki  w szatni w dniach:

 3,5 grudnia od godz. 7.00 – 10.00

4,6 grudnia od godz. 13.30 – 16.00

Proszę o terminowe wpłaty najpóźniej do 15 każdego miesiąca. Przypominam, że miesiąc grudzień jest ostatnim miesiącem rozliczeniowym, w związku z tym proszę o pilnowanie terminów wpłat.

Sprawdź także...