Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Doradztwo zawodowe – spotkanie z przedstawicielem zawodu

{multithumb}25 lutego 2020r. gościliśmy w naszej szkole bryg. Dariusza Krysińskiego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, który przybliżył uczniom klas VII i VIII drogę dojścia do zawodu strażaka. Uczniowie dowiedzieli się o systemie kształcenia i szkolenia przyszłych strażaków, w skład którego wchodzi:17 ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,  Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Częstochowie i Poznaniu (w randze szkół policealnych) kształcące w zawodzie technik pożarnictwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, kształcąca na studiach pierwszego stopnia – inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia – magistrów inżynierów pożarnictwa. Pan brygadier opowiedział także o wymaganiach  stawianych kandydatom, testach sprawnościowych, wiedzowych czy psychologicznych jakie muszą przejść przyszli strażacy.  Było to dla uczniów zainteresowanych w przyszłości pracą strażaka bardzo pomocne i ciekawe spotkanie. Dziękujemy!

Sprawdź także...