Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W KLASACH IV – VIII

 Od poniedziałku 26.10.2020 klasy 4-8 przechodzą na zdalny tryb nauczania. Zajęcia będą odbywały sie na platformie TEAMS według planu.

Sprawdź także...