Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAKOŃCZ ENIE REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

31.12.2020 roku zakończyliśmy realizację projektu grantowego mFundacji pt. „Matematyka jest ciekawa – to nauka i zabawa”.

Przypomnijmy… 

„Matematyka jest ciekawa – to nauka i zabawa” to program, który popularyzuje matematyka i pokazuje, że matematyka to super przygoda.

Projekt skierowany był do dzieci 6 – letnich w ZSP nr 1 we Włocławku. Celem projektu było wspieranie rozwoju umysłowego dzieci przez stymulowanie myślenia matematycznego, rozwijanie umiejętności i zainteresowań matematycznych poprzez zabawę i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Poprzez wszelkiego rodzaju aktywności dzieci zachęcane były do logicznego myślenia, samodzielności, zdobywanie umiejętności i współpracy       z rówieśnikami. Dzieci rozwijały także umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w życiu codziennym. 

W ramach działań projektowych odbyło się, m.in.:

– wydanie gazetki „Łamigłówki mądrej główki”

– Kółko matematyczne

– „Chcę być lepszy” – zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi

– dokształcanie kadry pedagogicznej

-konkurs matematyczny

– zajęcia matematyczne

Uczestnictwo w projekcie było ciekawym uzupełnieniem działań szkoły związanych z edukacją. Projekt umożliwił nauczycielom pokazanie uczniom, że matematyka jest nieodzowna na co dzień, a uczenie się jej może przynieść wiele korzyści.

Sprawdź także...