Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAJĘCIA OTWARTE – GLOTTODYDAKTYKA

Na terenie naszej szkoły, pod patronatem Stowarzyszenia „Wespół” realizowany jest wartościowy projekt edukacyjny. W związku z nim 30 maja 2017 o godz. 14.30 w s. 103c odbyły się zajęcia otwarte, podczas których 5 uczniów kl. Ia uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Glottodydaktyka – najlepszy sposób na czytanie i pisanie”, miało okazję zaprezentować swoje umiejętności. Po niewielu spotkaniach, odbywających się zaledwie 1 godzinę 1 raz w tygodniu, chłopcy dobrze poradzili sobie z czytaniem tekstów z przygotowaniem (tzn. tekstów, które wcześniej czytali i ćwiczyli) oraz tekstów bez przygotowania (tzn. tekstów, które zobaczyli po raz pierwszy podczas pokazu i czytali ad hoc). Teksty wcześniej wyćwiczone wybrali sami z elementarza używanego przez całą klasę na co dzień podczas zajęć lekcyjnych, a także z elementarza B. Rocławskiego, którego używają na zajęciach glottodydaktyki. Teksty czytane bez przygotowania wybrane zostały przez nauczyciela z książek dla dzieci (były to wiersze, zagadki, krótkie historyjki).

Poziom czytania, jaki prezentują chłopcy jest zróżnicowany i nie zawsze wzorcowy, ale w podstawie programowej dla kl. I nie ma wymogu czytania płynnego, biegłego i wyrazistego, nie było więc celem zajęć osiągnięcie takiego efektu. Przeciwnie – chłopcy muszą nadal ćwiczyć i pracować nad umiejętnością czytania oraz pisania (pisanie przedstawiono podczas zajęć otwartych w formie mini-wystawki prac i próbek pisma uczniów). Cieszy jednak bardzo, że – pomimo dużej tremy – uczniowie zaprezentowali się bardzo pozytywnie.

Obecni na zajęciach goście: wicedyrektor, nauczyciele, rodzice i koledzy z klasy, nagrodzili ich brawami i słowami pełnymi uznania. Zainteresowali się świetnymi pomocami dydaktycznymi, a zwłaszcza klockami LOGO, które wykorzystywane są na zajęciach pozalekcyjnych.

Trzeba podkreślić, że realizacja całego projektu edukacyjnego nie byłaby możliwa bez pomocy finansowej przyznanej przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”.

Fotorelacja z zajęć otwartych.

Wybrane fragmenty z omawianych zajęć można zobaczyć na załączonym filmie.

{youtube}vMJiKVtK_RY{/youtube}

Sprawdź także...