Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – PRZERWA CZERWCOWA 2017

Dzień 16 czerwca 2017r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będą w świetlicy następujący nauczyciele:
07.00 – 09.00  E. Pyla
09.00 – 11.00  K. Kurowska
11.00 – 13.00  M. Krajewska
13.00 – 15.00  ks. R. Dynakowski

Sprawdź także...