Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 02.01.2024r.

Wtorek 02.01.2024 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będą w świetlicy następujący nauczyciele:

6.50 – 9.30  Robert Legieć
9.30 – 12.00  Katarzyna Sadowska i Violetta Łukasik
12.00-14.30  Danuta Pasińska i Elżbieta Tyter

14.30- 16.30  Ewa Półtorak

Sprawdź także...