Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – 14-10-2015

14 października 2015r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będą w świetlicy następujący nauczyciele:

godz. 7.00-9.00 – Wiesława Karpińska, Agata Dąbrowska-Janiak
godz. 9.00-11.00 – Marek Obielecki
godz. 11.00-13.00 – Joanna Jadczak
godz. 13.00-15.00 – Katarzyna Kwiatkowska

Sprawdź także...