Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAJĘCIA EDUKACYJNE – „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA”

{multithumb}Dnia 17 marca 2017r. w klasie Ia odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu „przemocy rówieśniczej”, oraz prawidłowego zachowania się przy spotkaniach z „obcą osobą”. Przedstawicielka Straży Miejskiej w ciekawy sposób omówiła źródła występowania agresji wśród rówieśników, a także zasady reagowania i konieczności poinformowania rodziców czy pedagogów o zaistniałej sytuacji. Podczas zajęć wspólnie wyjaśniano pojęcia jak: agresja, przemoc, złość, znęcanie się. Dzieci były aktywne i chętnie uczestniczyły w tym ciekawym spotkaniu.

mt_gallery: Zajęcia edukacyjne z zakresu „przemocy rówieśniczej” 

Sprawdź także...