Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Z ŻYCIA ŚWIETLICY – WRZESIEŃ

{multithumb}2 września rozpoczął się nietypowy rok szkolny. Po długiej przerwie usłyszeliśmy pierwszy dzwonek. W pierwszych dniach nauki zapoznaliśmy się z zasadami higieny obowiązującymi w świetlicy i na terenie szkoły. Poznaliśmy regulamin w niej obowiązujący oraz zasady przemieszczania się po szkole. Wspominaliśmy minione wakacje opowiadając o podróżach, śpiewając i wykonując piękne prace. Podczas zabaw integrujących grupę poznaliśmy nowe koleżanki i kolegów. Przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach w drodze do i ze szkoły. Z okazji Dnia Chłopca dziewczynki złożyły kolegom życzenia i wykonały plakat. Wspólnie śpiewaliśmy piosenki, odbyły się też konkursy, quizy i zabawy.

 

 

mt_gallery:ŚWIETLICA

Sprawdź także...