Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Z życia świetlicy- wrzesień

Screenshot 20221009 201727 Drive{multithumb}Wrzesień rozpoczęliśmy od wspominania wakacji i wykonania pięknych prac na pożegnanie lata. Zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi w świetlicy oraz zorganizowaliśmy wiele zabaw integrujących grupę. Realizując tematykę „Bezpieczni na drodze” odwiedziła nas pani policjantka, która przypomniała m.in. zasady ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po chodniku oraz drodze rowerowej. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, mieli dużo pytań i brali udział w zajęciach praktycznych przechodzenia przez pasy. Gościła również u nas pani pielęgniarka, która zapoznała dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach tej wizyty uczniowie mieli możliwość wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. W związku z Tygodniem Profilaktyki Chorób Zakaźnych odbyły się zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom jak należy dbać o własne zdrowie oraz jak zapobiegać chorobom zakaźnym. Omówiliśmy zasady dobrego wychowania, odgrywaliśmy scenki rodzajowe oraz wykonaliśmy plakat ”ABC dobrego wychowania”. Z okazji Dnia Chłopaka odbyły się konkursy i zabawy ruchowe przy muzyce. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla wszystkich Świetliczaków. W tym miesiącu rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej „Z mapą przez świat”, gdzie pierwszym omawianym tematem były Hawaje. Dzieci pracowały z globusem, wykonały piękne wianki z kolorowych kwiatów oraz nauczyły się tańca „Hula”. Następnie wykonaliśmy pierwsze z dwunastu zadań projektu „Świetliczaki na tropie … kolorów Świata” i przenieśliśmy się do kraju H. Ch. Adnersena i klocków Lago, czyli do Danii. Zapoznaliśmy się z sylwetką Andersena i jego twórczością oraz wykonaliśmy piękne budowle nie tylko z klocków Lego.

mt_gallery:świetlica_październik

Sprawdź także...