Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Z ŻYCIA ŚWIETLICY – MAJ

{multithub}Maj rozpoczął się od zapoznania dzieci ze specyfiką wybranych zawodów m.in. pracy strażaka, hutnika , garncarza, piekarza i kominiarza. Następnie przenieśliśmy się na pachnącą łąkę i poznaliśmy kwiaty na niej występujące. Z okazji Dnia Europy dzieci poszerzyły wiedzę o Unii Europejskiej i jej symbolach. Udaliśmy się również do biblioteki szkolnej, aby poznać charakter pracy bibliotekarza oraz zachęcić dzieci do czytania książek. 19 maja obchodziliśmy Dzień Dobrych Uczynków, zajęcia miały na celu wdrażanie do pomocy drugiej osobie oraz pogłębianie więzi społecznych. Zrealizowana została tematyka, która miała na celu kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi. Z okazji Dnia Mamy odbyły się rozmowy o rodzinie, miłości i szacunku. Dzieci wykonały wiele prac plastycznych, odbyły się zabawy z wykorzystaniem maty i chusty animacyjnej.

 mt_gallery: aa2

Sprawdź także...