Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

{multithumb}Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2019 r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:
– dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 29.11.2019r.;
– pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie od 20.05.2019r. do 22.05.2019r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.
Szczegółowe terminy wypłat w kasie przedstawiają się następująco:

2 GRUDNIA 2019r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery A,C,D,F,G,J,L, Ł,N,M
3 GRUDNIA 2019r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery P,R,S,T,W,Z,Ż 
4 grudnia  2019r. (środa) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery B,K

Sprawdź także...