Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Wypłata stypendium szkolnego

Wydział Edukacji Urzędu Miasta informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2022r. dla osób, które przedstawiły faktury i /lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:
– dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 17.05.2022 r.;
– pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie 17.05.2022 r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

Sprawdź także...