Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Wypłata stypendium szkolnego

Wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2021r. dla osób,które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej kwocie stypendium, odbędzie się w  następujący sposób:
– dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 07. 12. 2021r.;
– pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w dniu 07.12.2021r. w kasie Nr 2 Urzędu miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.
Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły odebrać stypendium w wyznaczonym terminie mają możliwość upoważnienia innej bliskiej osoby do odbioru kwoty stypendium (druk w załączniku). 

Sprawdź także...