Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Wypłata stypendium szkolnego 2020.

{multithumb}Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2020r. dla osób, które przedstawiły fakturv i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:
– dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 20.05.2020r.:
– pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie 25.05.2020r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 1 1/13.
Informujemy zarazem, że nie ma możliwości podania przez wnioskodawcę konta w celu szybszego otrzymania wypłaty. Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły odebrać stypendium w wyznaczonym terminie mają możliwość upoważnienia innej bliskiej osoby do odbioru kwoty stypendium (druk w załączeniu)
0 dodatkowych terminach wypłat na konta i w kasie wnioskodawcy muszą dowiadywać się indywidualnie w Wydziale Edukacji pod numerem telefonu 54 414 42 65 i 414 44 98.

Sprawdź także...