Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Wypłata stypendium szkolnego

 

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 - Szkoła Podstawowa w ...

                                  Wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2024r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej kwocie stypendium, odbędzie się w  następujący sposób:
– dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 17.05.2024r.;
– pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odebrać w dniu 21.05. 2024r. w godzinach 10.00-14.00 w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.
 

Sprawdź także...