Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

WOLNE MIEJSCA NA OBIADY

       

W związku ze zwiększeniem ilości miejsc na liście obiadowej, Intendent SP 20 zaprasza rodziców dzieci chętnych do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej do składania deklaracji u Intendenta w szatni do końca listopada 2018.

  

  

Sprawdź także...