Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Regulamin udzielania informacji publicznej

  

Podmiot udostępniający informację: 
Szkoła Podstawowa nr 20 
ul. Gałczyńskiego 9a 
87-800 Włocławek

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych.

Dane wnioskodawcy:

* pole obowiązkowe

1) właściwe pole należy zaznaczyć

{chronoforms5}Wniosek{/chronoforms5}

Szkoła zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Sprawdź także...