Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH!

W roku szkolnym 2016/2017 zostaną utworzone trzy klasy pierwsze. Planujemy otworzyć oddział ogólnodostępny, integracyjny (w przypadku otrzymania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz oddział sportowy o specjalności pływanie. Rodziców, którzy chcieliby, aby ich dziecko uczęszczało do klasy sportowej, zapraszamy wraz z dzieckiem na test prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2015 nr 0 poz. 2156) 10 maja 2016r. o godz. 17.00 do sali gimnastycznej. Kandydaci do klasy sportowej muszą uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. W oddziale sportowym liczba zajęć wychowania fizycznego wynosi 10 godzin tygodniowo (w innych oddziałach klas I-III liczba godzin wf wynosi 3). W klasie sportowej wychowanie fizyczne prowadzi wychowawca klasy (3 godz.) oraz nauczyciel wf. (7 godz.). W klasie pierwszej dzieci będą miały 3 godziny zajęć na basenie, pozostałe 7 godzin to zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w szkole.

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE

Sprawdź także...