Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Uwaga!!!! Opłata za obiady w miesiącu listopadzie i grudniu!

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu Listopadzie wynosi: 105,00zł.

21dni x 5,00 zł = 105,00 zł. 

Opłata za obiady szkolne za miesiąc Grudzień wynosi:

75,00zł.

15dni x 5,00 zł = 75,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

 Najpóźniej do 15-tego każdego miesiąca. 

W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.

Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dniach:

09.11.2023 g. 8.00 – 10.00

10.11.2023 g. 7.00 – 9.00

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!   

Sprawdź także...