Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Uwaga konkurs!!!!

Konkurs Czytelniczy dla klas II

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczo-plastyczny                                                                

    pt. „Przyroda malowana wierszem. Jesień”.

 

Cele konkursu:

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i promowanie czytelnictwa,

– stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania własnego odbioru poezji poprzez pracę plastyczną,

– popularyzacja poezji polskiej, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na poezję oraz sztukę,

 – inspirowanie dzieci do aktywności twórczej.

 

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 we  Włocławku. 

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- VIII naszej szkoły.

  1. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie pracy plastycznej wybranego przez siebie wiersza ( wybór z listy wierszy podanych przez organizatora). Na odwrocie pracy należy podać autora i tytuł wiersza.
  2. Technika prac jest dowolna (rysunek, wydzieranka, wyklejanka, malarstwo, itp.) z wyłączeniem technik przestrzennych, oraz plasteliny i materiałów sypkich takich jak np.: kasza, ryż, które łatwo ulegają uszkodzeniu.
  3. Format pracy:A4.                                                                                                                                                 
  4.   6. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III,  IV- VI oraz VII- VIII.
  5. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasa. 

8.Prace należy dostarczyć do dnia 27.11.2023 ( poniedziałek) do biblioteki szkolnej. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację prac konkursowych na gazetce szkolnej oraz stronie szkoły.  

  1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. W ocenie prac pod uwagę będą brane: zgodność z tematem konkursu, właściwa interpretacja wiersza, estetyka i oryginalny pomysł wykonania pracy. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do konkursu prac plastycznych niezwiązanych z tematem konkursu, oraz dostarczonych po terminie.                        10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 4 grudnia 2023 roku.

konkurs czytelniczo- plastyczny Przyroda malowana wierszem. Jesień.

 

Zapraszamy do uczestnictwa.

Życzymy twórczych inspiracji i sukcesów!

 

Sprawdź także...