Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

TEST KOMPETENCJI KLAS III

Szanowni Państwo!!!

W dniach 24, 25 i 26 kwietnia odbędą się testy kompetencji uczniów klas III (bez wzglądu na to czy strajk będzie nadal trwać czy też się już zakończy). W tych dniach uczniowie przychodzą na godz. 8.50 (są już pod wyznaczoną salą).

• 24.04.2019 (kl. IIIa – sala 101c, IIIb – 103c, IIIc – 105c, dostosowane warunki – 104c)
Sprawdzian przyrodniczy (czas trwania 45 min):
o 9.00 – rozpoczęcie sprawdzianu
o 9.45 – zakończenie sprawdzianu

• 25.04.2019 (kl. IIIa – sala 103c, IIIb – 101c, IIIc – 105c, dostosowane warunki – 104c)
Sprawdzian polonistyczny (czas trwania 90 min + minimum 15 min przerwy, o jej długości i momencie rozpoczęcia decyduje nauczyciel)
o 9.00 – rozpoczęcie sprawdzianu
o 10.45 – zakończenie sprawdzianu (lub później w zależności od długości przerwy)

26.04.2019 (kl. IIIa – sala 103c, IIIb – 101c, IIIc – 105c, dostosowane warunki – 104c)
Sprawdzian matematyczny (czas trwania 90 min + minimum 15 min przerwy, o jej długości i momencie rozpoczęcia decyduje nauczyciel)
o 9.00 – rozpoczęcie sprawdzianu
o 10.45 – zakończenie sprawdzianu (lub później w zależności od długości przerwy)

Sprawdź także...