Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas 4-8

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego z okazji Dnia Europejskiego. Zachęcamy wszystkich uczniów klas 4-8 do odpowiedzenia na kilka pytań dotyczących Europy. Dowiedzmy się jak wygląda Europa Waszymi oczami.

Napisane zdania umieszczamy na Padlecie:

https://padlet.com/wmagda175/a7z3ahirwfcegjem

(przed pojawieniem się każdy wpis wymaga zatwierdzenia administratora)

Czekamy do 16.05.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

  1. The most useful language in Europe is …  because….

Najprzydatniejszym językiem w Europie jest… ponieważ…

  1. The most important fact in European history is… for me. It changed…

Najważniejszym faktem w europejskiej historii  jest … dla mnie. To zmieniło…

  1. The greatest person in Europe is …. for me. I admire her/him for …

Najznamienitszą osobą w Europie  jest…. dla mnie. Podziwiam ją/go za…

  1. The biggest European attraction is… . I think …

Największą europejską atrakcją jest…. . Myślę, że…

  1. My favourite European dish is … from … . I like it…

Moją ulubioną europejską potrawą jest… z…. . Lubię ją….

  1. If I could I would change …. in Europe.

Gdybym mogła / mógł… zmieniłbym w Europie.

  1. The most interesting European country is … because…

Najciekawszym europejskim krajem jest… ponieważ….

  1. The funniest English word is… for me. Why?

Najzabawniejszym słowem w języku angielskim jest ….  dla mnie. Dlaczego?

  1. I want to learn English because…

Chcę się uczyć języka angielskiego ponieważ…

Sprawdź także...