Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Sukces naszej uczennicy!

Oliwia Wiśniewska z klasy VIIIa została laureatką honorową  II edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego i plastycznego „Serce Kapsuły Czasu”, którego organizatorem jest Fundacja „TworzyMY Kraków”. Celem konkursu było stworzenie przez uczestników „prawdziwego” Serca Kapsuły Czasu, tego co stanowić ma jej istotę i zostać przeniesione w czasie. W zamyśle organizatora zarówno sama Kapsuła, jak i zamknięte w niej prace mają stać się wspólnym dziedzictwem, które zostanie darowane następnym pokoleniom. „Kapsuła Czasu” będzie otwierana w interwałach czasowych:  za 10, 25, 50, 75 i 100 lat, kiedy to będzie następowało porównywanie z teraźniejszością wizji przedstawionych w pracach uczestników konkursu. Opowiadanie pt. „Miasto Złamanych Serc”, zredagowane przez naszą uczennicę zostanie zamknięte we wnętrzu tej kapsuły. Serdecznie gratulujemy!

Sprawdź także...