Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Stypendium szkolne

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że kompletne wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć w terminie od 1.09.2023r. do 15.09.2023r. (termin ustawowy, nieprzekraczalny) w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B). Można również wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”.

Kompletny wniosek to: 

– wniosek z poświadczonym dochodem z MOPR – str. 3 we wniosku. 

– informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych, 

– zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych z pracy za sierpień 2023 r.

– jeśli rodzic jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy to kopia dokumentu z PUP i oświadczenie o pracy dorywczej,

-wykaz faktur wraz z oryginalnymi fakturami– można go dostarczyć w późniejszym terminie.

Wnioski oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta https://bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/  lub strony szkoły. Dokumenty będą dostępne również w szkole – dyżurka przy wejściu głównym lub gabinet pedagoga i psychologa.

Uzupełniony wniosek w celu uzyskania poświadczenia, że dziecko uczęszcza do szkoły należy zostawić w dyżurce. Wniosek będzie do odbioru następnego dnia j na dyżurce. 

Informator nt. zasad przydzielania stypendium szkolnego znajduje się w załącznikach na stronie szkoły. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia – dochód 600 zł netto na członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpniu 2023 r.

Dochód uzyskiwany ze świadczeń MOPR lub też poświadczenie braku tego typu dochodów jest konieczne na wniosku o stypendium szkolne. Ze względu na wydłużony czas obsługi dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku oraz w poszczególnych sekcjach MOPR, sugerowane jest składanie wniosków w MOPR odpowiednio wcześniej, by złożyć wniosek w terminie.

Wszelkich informacji na temat stypendium szkolnego udziela pedagog lub psycholog pod nr telefonu 54 234 96 94

zał..wniosek stypendium (2)

zał..oświadczenie praca dorywcza (1)

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego (2)

wykaz faktur (3)

Sprawdź także...