Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

STYPENDIUM SZKOLNE 2020

{multithumb}Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że kompletne wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 należy złożyć w terminie od 1.09.2020r. do 15.09.2020r. (15 września jest terminem ustawowym, nieprzekraczalnym) w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 do Wydziału Edukacji. Ze względu na COVID-19 wypełnione wnioski należy wrzucać do urny lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem ,,stypendium szkolne”.

Kompletny wniosek to: 

– wniosek poświadczony dochód z MOPR we wniosku, 

– informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych, 

– zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych z pracy za sierpień 2020,

– jeśli rodzic jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy to kopia dokumentu z PUP i oświadczenie o pracy dorywczej,

-wykaz faktur wraz z oryginalnymi fakturami– można go dostarczyć w późniejszym terminie.

 

Wnioski oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub ze szkoły – dyżurka przy wejściu głównym. Uzupełniony wniosek w celu uzyskania poświadczenia, że dziecko uczęszcza do szkoły należy wrzucać do urny, która znajduje się przy wejściu głównym do szkoły. Pedagodzy będą je pobierać z urny i po uzupełnieniu rubryki IX we wniosku poinformują telefonicznie rodziców o możliwości odbioru wniosku celem przekazania go do Urzędu Miasta.

Informator nt. zasad przydzielania stypendium szkolnego znajduje się w załącznikach na stronie szkoły. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia – dochód 528 zł netto na członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpniu 2020 r.

Dochód uzyskiwany ze świadczeń MOPR lub też poświadczenie braku tego typu dochodów jest konieczne na wniosku o stypendium szkolne. Ze względu na wydłużony czas obsługi dokumentów (dezynfekcja, kwarantanna) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku prosimy o szczególne zwrócenie uwagi wnioskodawcom na terminy składania wniosków w w/w instytucji w przypadku osób, które nie korzystały z pomocy opieki społecznej.

Sugerowany termin składania wniosków w MOPR to czas od 31 sierpnia 2020r. do 7 września 2020r.

Wszelkich informacji na temat stypendium szkolnego udziela pedagog lub psycholog pod nr telefonu 54 234 96 94.

 

Wniosek stypendium pdf.

Klauzula informacyjna pdf.

Katalog wydatków pdf.

Sprawdź także...