Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

SPRZĄTAMY NASZE LASY

W dniu 13.11.2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Sprzątamy nasze lasy” dla szkół podstawowych.

 Komisja w składzie:

  1.  Adrian Szerel – przewodniczący
  2.  Malwina Lewandowska – członek
  3.  Anna Gidaszewska – członek
dokonała oceny nadesłanych prac pod  kątem zgodności z przyjętym regulaminem, oryginalności i pomysłowości interpretacji tematu, walorów edukacyjnych i promocyjnych oraz zaangażowaniu w wykonanie pracy.
 

Grupa wiekowa: klasy 4-8

I miejsce:

Maja Bednarska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku, opiekun: Katarzyna Centkowska

Sprawdź także...