Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

#SKARPETKOWEWYZWANIEwSp20

Screenshot 20230322 211551 Facebook{multithumb}21 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, zwany także Dniem Kolorowej Skarpetki ? Jego symbolem są skarpetki nie do pary nawiązujące do niedopasowania, z jakim zmagają się osoby z zespołem Downa.Celem święta jest zwrócenie uwagi na osoby zmagające się z tą wadą genetyczną i ich potrzeby, zwiększanie świadomości społecznej na temat zespołu Downa i promowanie praw tych osób, aby mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, a także integrowanie się z nimi.?

 mt_gallery:Skarpetki

Sprawdź także...