Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Patron

             

W dniu 31 maja 1985 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia „patrioty, żołnierza” Henryka Sucharskiego. Wcześniej wśród uczniów przeprowadzony został plebiscyt dotyczący wyboru patrona. Kandydatami byli: Ignacy Jan Paderewski, Henryk Sucharski, Władysław Sikorski. Młodzież przeważającą większością głosów wybrała Henryka Sucharskiego. W szkole zorganizowano Izbę Pamięci Patrona. Znajdują się tam eksponaty związane z życiem Henryka Sucharskiego i Westerplatczyków. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 18-10-1986 roku. (1898-1946), major Wojska Polskiego podczas I wojny światowej w armii austriackiej. Od 1918 w Wojsku Polskim, m.in. oficer 6 dywizji piechoty oraz 20, następnie 35 pułku piechoty.

Między 1 a 7 IX 1939 bronił Wojskowej Składnicy Tranzytowej Westerplatte w Gdańsku, dowodząc 182-osobową załogą. Poddał się po zadaniu Niemcom znacznych strat (ok. 300 zabitych i 700 rannych) i wyczerpaniu możliwości kontynuowania walki. Po wojnie wielu świadków twierdziło, że faktycznie nie dowodził Westerplatte z powodu załamania nerwowego i utraty woli walki.

W latach 1939-1945 przebywał w niewoli niemieckiej. Po wojnie dowódca 6 batalionu strzelców 2 Korpusu Polskiego. Zmarł we Włoszech. W 1971 roku urnę z jego prochami złożono na Westerplatte.

 

Sprawdź także...