Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Serce dla Błażeja

Uprzejmie prosimy o włączenie się do szkolnej akcji charytatywnej Serce dla Błażeja. Chłopiec jest uczniem naszej placówki.  Ma zdiagnozowany  zespół Marfana, który wiąże się z  ogromną wadą wzroku. W chwili obecnej niezbędna jest operacja oczu polegająca na przeszczepie soczewek, która została zaplanowana na początek lutego!!! Jest  to jedyna metoda,  aby uratować Błażejowi wzrok. Koszt takiej operacji wynosi około 20 000 złotych. Pieniądze można wpłacać na konto fundacji Pomagam.pl . Ponadto w klasach młodszych będziemy zbierać datki do puszek – w zamian za to darczyńcy otrzymają symboliczną naklejkę w formie serduszka. Prosimy wychowawców
o poinformowanie rodziców i rozpropagowanie akcji.   

Sprawdź także...