Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

SALA DO REHABILITACJI I ĆWICZEŃ RUCHOWYCH

Od września bieżącego roku szkolnego w naszej szkole została uruchomiona sala do rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Stworzenie takiej sali pozwala przede wszystkim na utrzymanie, poprawę lub uzyskanie pełnej sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, pobudzenie oraz poprawę czynnościową układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego, a także przystosowanie osób trwale niepełnosprawnych do możliwie samodzielnego życia. Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli nasze działania – pomogli w remoncie sali oraz zakupie sprzętu. Dziękujemy firmie Berry Superfos z Lubienia Kujawskiego, Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ. 

 mt_gallery: sala

Sprawdź także...