Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 DLA KLAS I

Szanowni Państwo!!!

Na wniosek rodziców uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas I odbędzie się na boisku szkolnym (godz. 9.30). Pozwoli to rodzicom współuczestniczyć  
w uroczystości szkolnej. Po spotkaniu ogólnym uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do wyznaczonych pomieszczeń. Jednocześnie zastrzegamy, że w przypadku deszczowej pogody będą obowiązywać ustalenia podane wcześniej, czyli rozpoczęcie roku w sali gimnastycznej tylko z udziałem uczniów klas I.

Wszelkie działania placówki są zgodne  z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021r.:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r.

Sprawdź także...