Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

{multithumb}Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!!!

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych spowodowane zagrożeniem koronawirusem uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r. w nieco zmienionej formie. Oczywiście dzieci będą mogły się przywitać ze swoimi koleżanki i kolegami, ale niestety nie wszyscy razem, lecz
w grupach/klasach zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Oddziały 0 i klasy I

Rozpoczęcie roku – godz. 9.00 na boisku szkolnym, a w przypadku deszczu na dużej sali gimnastycznej. Rodzice pozostają poza siatką boiska i nie wchodzą na teren szkoły.

Wszystkie dzieci mają założone maseczki. Po przemówieniu Pana Dyrektora
i powitaniu przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego dzieci wraz wychowawcą przechodzą do wyznaczonych sal, gdzie wychowawca przekaże niezbędne informacje. 

Oddział 0a – sala 2c (parter)

Oddział 0b – sala 5c (parter)

Klasa Ia – sala 4c (parter)

Klasa Ib – sala 101c (I piętro)

Klasa Ic – sala 103c (I piętro)

Klasa  Id – sala 105c (I piętro)

Klasa Ie – sala 104c (I (piętro)

 

Klasy II-VIII

Uczniowie nie biorą udziału w uroczystym rozpoczęciu roku, przychodzą na spotkanie
z wychowawcą bezpośrednio do wyznaczonych sal, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

 

Klasy II i IIIwejście od strony Sienkiewicza, obok seg. C na parterze

10.00 – IIa – sala 103c                              11.00 – IIIa – sala 104c

10.05 – IIb – sala 105c                              11.05 – IIIb – sala 6a

10.10 – IIc – sala 6a                                  11.10 – IIIc – sala 4a

10.15 – IId – sala 4c                                  11.15 – IIId – sala 4c

                                                                   11.20 – IIIe – sala 103c

 

Klasy IV i VIIwejście od strony seg. B na parterze

9.00 – IVa – sala 103b                            10.05 – VIIa – sala 8a

9.05 – IVb – sala 202a                            10.10 – VIIb – sala 202a

9.10 – IVc  – sala 1b                                10.15 – VIIc- sala 106a

9.15 – IVd – sala 102a                            10.20 – VIId – sala 2b

                                                               10.25 – VIIe – sala 206a

                                                               10.30 – VIIf – sala 105b

 

Klasy V i VIIIwejście główne szkoły

9.00 – Va – sala 204b                            10.05 – VIIIa – sala 204a

9.05 – Vb – sala 106a                            10.10 – VIIIb – sala 206b

9.10 – Vc – sala 206d                            10.15 – VIIIc – sala 201b

                                                                10.20 – VIIId – sala 204a

                                           

Klasy VI wejście od strony seg. A na parterze

9.00 – VIa – sala 7a                              10.00 – VIb – sala – 102a                              

9.10 – VIc – sala  105b                         10.05 – VId – sala – 103b                                      

9.15 – VIe – sala 2a                              10.10 – VIf – sala – 2a

Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele są zaopatrzeni w  maseczki lub przyłbice. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły!!!

Sprawdź także...